fbpx

BERÄKNING AV ARVODE

 

Arvodet är en engångskostnad som utgår för varje förmedlad bostad. 25% moms tillkommer på arvodet. 

Exempel:

Månadshyra: >10.000 SEK = Engångsarvode: 5.000 SEK + moms

Månadshyra: 15.000 SEK = Engångsarvode: 7.500 SEK + moms

Månadshyra: 20.000 SEK = Engångsarvode: 10.000 SEK + moms

Månadshyra: 30.000 SEK = Engångsarvode: 15.000 SEK + moms