fbpx

VILLKOR OCH INTEGRITETSPOLICY FÖR UTHYRARE

 

Uthyraren/annonsören skall äga rätt att hyra ut bostaden som annonseras, detta genom att äga bostadsrätten, eller genom att inneha förstahandskontrakt på hyresrätten, eller genom att äga fastigheten. Genom foretagshem.se marknadsför Företagshem AB dessa annonser, och vid behov även hos samarbetspartners. Dessa samarbetspartners har ej tillgång till uthyrarens kontaktuppgifter. Vi annonserar även ibland i sociala medier.

Uthyraren ansvarar oavkortat för all information som registreras av denne, samt att inneha nödvändiga rättigheter till bilder, text och information i annonsen.

Det är uthyrarens skyldighet att söka tillstånd för andrahandsuthyrning hos sin hyresvärd/fastighetsägare eller bostadsrättsförening.

Uthyraren är ansvarig för att de uppgifter som lämnas i annonsen är korrekta. Företagshem AB förbehåller sig rätten att ta bort olämpligt material i annonser.

Företagshem AB äger rätt att debitera 1.750 SEK + moms i de fall där uthyraren eller dennes ombud bokar en visning och sedan inte är på plats för visningen utan att meddela den sökande minst 4 timmar innan visningen.

Uthyraren/annonsören är skyldig att omgående informera Företagshem AB om det sökande företaget eller boendepersonen som Företagshem AB har bokad visning för väljer att hyra bostaden. Om uthyraren/annonsören undanhåller denna information och vid tillträdet inte har informerat Företagshem AB utgår ett vite på 20.000 SEK inklusive moms (utöver andra redan avtalade kostnader) som betalas av uthyraren/annonsören.

Ett villkor för annonsering är att det finns en kortare beskrivning samt bilder.

Bostaden behöver vara välstädad vid fototillfället samt vid visningen.

Annonser med ofullständiga kontaktuppgifter, ofullständiga bostadsuppgifter eller med hyror som vi anser vara orimliga kommer att läggas vilande utan avisering.

Företagshem AB är inte avtalspart i ett hyreskontrakt och kan ej ställas till svars för eventuellt felaktigt lämnade uppgifter samt vid tvistemål mellan sökande och uthyraren. Företagshem AB äger rätt att ta bort annonser och kan helt fritt avböja uppdrag om uthyrning av bostad.

Vid registrering godkänner uthyraren att Företagshem AB sparar dennes personuppgifter.

Vid registrering av gratisannons utgår inget förmedlingsarvode för hyresvärden/uthyraren. Vid registrering av förmedlingsuppdrag för uthyrning: Hyresvärden/uthyraren godkänner vid registrering av bostad att förmedlingsarvode på en halv månadshyra inklusive moms skall erläggas när/om spekulanten hyr en bostad där visningen har bokats av Företagshem AB, oavsett vem som upprättar hyreskontraktet. För företag är arvodet en halv månadshyra exklusive moms, om inget annat har avtalats.

Företagshem AB kan komma att ändra dessa villkor utan avisering och med omedelbar verkan.

GDPR: I och med registrering samlar Företagshem AB in personuppgifter. Detta är ett krav för att vi ska kunna genomföra en förmedling och upprätta kontrakt.

  • Personuppgiftsansvarig är Företagshem AB. Kontakt: info@foretagshem.se.
  • Vi behöver personuppgifter för att kunna kontakta er vid uthyrning av bostad. Detta gäller namn, adress, telefonnummer och mailadress. Om kontrakt upprättas samlar vi även in uppgifter om personnummer och kontonummer för hyresbetalningar.
  • Uppgift om namn, adress och telefonnummer kan komma att delas med de personer som skall titta på bostaden. Uppgift om bankkonto och personnummer delas endast med den som skall hyra bostaden.
  • Uppgifterna kommer att lagras till dess att uthyraren önskar att få dessa raderade. Om ett kontrakt är upprättat så behöver Företagshem AB fortsätta att lagra dessa uppgifter.
  • Ni som uthyrare har rätt att få tillgång till dina lagrade uppgifter, begränsning av behandling, invända mot behandling och dataportabilitet.
  • Ni har rätt att klaga till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.