fbpx

VILLKOR OCH INTEGRITETSPOLICY FÖR SÖKANDE

 

Den sökande godkänner vid registrering att förmedlingsarvode skall erläggas när/om företaget eller boendepersonen hyr en bostad där visningen har bokats av Företagshem AB, oavsett vem som upprättar hyreskontraktet.

Förmedlingsarvodet är en halv månadshyra + moms inklusive servicepaket. Lägsta debiterade arvode är 5.000 SEK + moms. Servicepaketet inkluderar: Kontraktsskrivning, personlig mäklare under hyresprocessen, nytt sökuppdrag vid uppsägning från hyresvärdens sida och utflyttning sker inom 6 månader (gäller kontrakt på 12 mån+).

Förmedlingsarvodet faktureras när hyresvärden har signerat avtalet. När arvodet är betalt överlämnas signerat kontrakt till den sökande.

Företagshem AB äger rätt att avböja sökuppdrag.

Vid registrering av sökuppdrag för företag så är det personen som registrerar sökningen som ansvarar för att behörig person har godkänt sökuppdraget. Den sökande förbinder sig att lämna korrekta uppgifter och garanterar att behörig firmatecknare signerar hyresavtalet.

Företagshem AB äger rätt att debitera 1.750 SEK + moms i de fall den sökande bokar en visning och sedan inte kommer på visningen utan att meddela uthyraren senast 4 timmar före visningen. Summan på 1.750 SEK + moms kan dock dras av från förmedlingsarvodet om den sökande hyr en bostad. 

Omsättning för sökande företag bör vara minst 1 miljon kr. I övrigt behöver företagets ekonomi vara i god ordning.
Inkomst för sökande privatperson/enskild firma skall överstiga 400.000 kr. Inga betalningsanmärkningar får finnas. 

Företagshem AB är inte avtalspart i ett hyreskontrakt och kan inte ställas till svars för eventuellt felaktigt lämnade uppgifter eller vid tvist mellan sökande och uthyraren.

Uthyraren/hyresvärden är ansvarig för att de uppgifter som lämnas i annonsen, muntligt och skriftligt är korrekta.

Det är uthyraren som ansvarar för att söka tillstånd för andrahandsuthyrning hos sin hyresvärd/fastighetsägare eller bostadsrättsförening.

Vid registrering godkänner den sökande att Företagshem AB sparar dennes personuppgifter/företagsuppgifter.

Den sökande parten är skyldig att omgående informera Företagshem AB om det sökande företaget eller boendepersonen som Företagshem AB har bokad visning för väljer att hyra bostaden. Om den sökande undanhåller denna information och vid tillträdet inte har informerat Företagshem AB så utgår (utöver förmedlingsarvodet) ett vite på 20.000 SEK + moms som betalas av den sökande.

Företagshem AB kan komma att ändra dessa villkor utan avisering och med omedelbar verkan.

GDPR: I och med registrering samlar Företagshem AB in personuppgifter. Detta är ett krav för att vi ska kunna genomföra en förmedling och upprätta kontrakt.

– Personuppgiftsansvarig är Företagshem AB. Kontakt: info@foretagshem.se.

– Vi behöver personuppgifter för att kunna kontakta er vid hyra av bostad, samt att kunna presentera er för hyresvärdar. Detta gäller namn, personnummer/org.nr, årsinkomst/omsättning, adress, telefonnummer och mailadress.

– Uppgift om namn, adress, årsinkomst/omsättning och telefonnummer kan komma att delas med hyresvärden vid bokning av visning. Sedan även i kontrakt.

– Uppgifterna kommer att lagras till dess att den sökande önskar att få dessa raderade. Om ett kontrakt är upprättat så behöver Företagshem AB fortsätta att lagra dessa uppgifter.

– Ni som sökande har rätt att få tillgång till dina lagrade uppgifter, begränsning av behandling, invända mot behandling och dataportabilitet.

– Ni har rätt att klaga till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.